Kestävä kehitys Vaasassa - hyvinvointia ja elämänlaatua kaikille

Keskiviikko 29.3.2017 - Maija Alasalmi ja Marjo Hannu-Jama

ALASALMI_MAIJA_38.jpgViime vuosien globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset osoittavat miten nopeasti ja hallitsemattomasti maailma muuttuu. Toimintaympäristön muutosten lisäksi ilmiöt liittyvät toisiinsa yhä monimutkaisemmin. Tämä aika edellyttää asioiden ja muutostarpeiden kytkösten tunnistamista sekä niiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tarvitaan toimintaa ja päätöksiä, joilla vaikutetaan samanaikaisesti useampiin toisiinsa kytkeytyviin haasteisiin.  Isojen kokonaisuuksien ymmärtämisellä ja hallinnalla voidaan tehokkaasti vaikuttaa yhteiskuntaa eheyttäviin tai sitä hajottaviin tekijöihin.

Tämän tyyppistä lähestymistapaa edustaa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030. Ohjelman 17 tavoitetta käsittävät niin osallisuuden, yhdenvertaisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä tasa-arvon edistämisen kuin kestävän talouskasvun, ilmasto-, energia - ja ympäristötavoitteet sekä köyhyyden torjunnan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kestävä kehitys, Vaasa, kuntavaalit, SDP, kaupunkikehitys