Kestävä kehitys Vaasassa - hyvinvointia ja elämänlaatua kaikille

Keskiviikko 29.3.2017 - Maija Alasalmi ja Marjo Hannu-Jama

ALASALMI_MAIJA_38.jpgViime vuosien globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset osoittavat miten nopeasti ja hallitsemattomasti maailma muuttuu. Toimintaympäristön muutosten lisäksi ilmiöt liittyvät toisiinsa yhä monimutkaisemmin. Tämä aika edellyttää asioiden ja muutostarpeiden kytkösten tunnistamista sekä niiden kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tarvitaan toimintaa ja päätöksiä, joilla vaikutetaan samanaikaisesti useampiin toisiinsa kytkeytyviin haasteisiin.  Isojen kokonaisuuksien ymmärtämisellä ja hallinnalla voidaan tehokkaasti vaikuttaa yhteiskuntaa eheyttäviin tai sitä hajottaviin tekijöihin.

Tämän tyyppistä lähestymistapaa edustaa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030. Ohjelman 17 tavoitetta käsittävät niin osallisuuden, yhdenvertaisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä tasa-arvon edistämisen kuin kestävän talouskasvun, ilmasto-, energia - ja ympäristötavoitteet sekä köyhyyden torjunnan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kestävä kehitys, Vaasa, kuntavaalit, SDP, kaupunkikehitys

Happi loppuu - mitä sitten?

Tiistai 21.3.2017 - Maija Alasalmi, Kehittämispäällikkö, kauppatieteiden maisterk

ALASALMI_MAIJA_38.jpgKunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Tämä kunnan toiminnan perustavoite on säädetty kuntalaissa. Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Johtaminen tarkoittaa ihmisten toiminnan ohjaamista. Johtaminen yhdistetään usein ensisijaisesti organisaatioon tai työyhteisöön, mutta kunnassa johtamisen lähtökohtana ovat samalla kuntalaisten hyvinvoinnin sekä koko kuntayhteisön ja sen elinvoiman johtamisen näkökulmat.  Kunnan johtamistehtävät jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen. 

Suomalaisen työelämän tila –raportti 2016 kysyy:  Happi loppuu, mitä sitten?  Great Place to Work on listannut Suomen parhaat työpaikat jo 15. kerran. Tutkimus tehdään yli 50 maassa. Tutkittavissa yrityksissä on yhteensä yli 10 miljoonaa työntekijää. Parhaat työpaikat -tutkimus on maailman laajin vuosittainen johtamistutkimus. Suomen parhaat työpaikat on raportissa jaettu kolmeen eri luokkaan, pienet organisaatiot (20–49 työntekijää), keskisuuret organisaatiot (50–499 työntekijää) ja suuret organisaatiot (500+työntekijää). Suurten yritysten sarjassa parhaaksi työpaikaksi nousi Scandic-hotelliketju, keskisuurten yritysten ryhmässä voitti it-yritys Gofore ja pienten sarjan paras oli lääkeyritys Amgen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sdp, vaasa, kuntavaalit 2017

Näpit irti liikuntapaikkaosastosta!

Maanantai 20.3.2017 klo 17:01 - Kim Berg, vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

BERG_KIM_40.jpgVaasan kaupungin organisaatiouudistuksen yhtenä osa-alueena selvitellään parhaillaan kunnossapitoyksikön mahdollista siirtämistä liikuntapalveluista teknisen toimen kuntatekniikan alaisuuteen. 

Liikuntapaikkaosaston henkilökunta ei kannata siirtoa kuntatekniikkaan. Huolena on, että liikuntapaikkahoitajien arvostus ja identiteetti jatkossa laskee, mikäli siirtyminen teknisen toimen kuntatekniikan alaisuuteen toteutuu. 

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kunnalle jää yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnan palveluissa tulee entistä enemmän korostumaan liikunnan osuus ja sen merkitys kuntalaisille. Ennaltaehkäisevä toiminta kuuluu liikuntapalveluille ja sitä tehdään monin eri tavoin. Yksi merkittävä osa tätä toimintaa on luoda mahdollisuuksia omatoimiseen liikkumiseen ja siinä kunnossapitoyksikölle kuuluva ulkoisten puitteiden ylläpito ja kehittäminen ovat merkittävässä roolissa. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sdp, vaasa, kuntavaalit 2017